Till gastroboken.se gjorde vi en logotyp och satte upp en responsiv E-handel.