Centrumföreningen i Karlskrona hjälper vi med tryckmaterial, stämpelkort, foldrar och annan tryckt media.