Anrika Wretmarks Foto i Karlskrona hjälpte vi att fräscha upp befintlig logotyp.